MSL PHARMA

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino msl-pharma.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja podjetje MSL pharma, d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).
S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.


PONUDBA IZDELKOV, ROK DOBAVE IN PREVZEM
Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.
Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2-7 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če hitra pošta na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov; V primeru izbire osebnega prevzema vaše naročilo zadržujemo 15 dni na naslovu podjetja. Za podaljšanje roka nas o tem pravočasno obvestite. V nasprotnem primeru se naročilo prekliče in ne izvajamo vračila denarja.
 • po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški.


NAČINI PLAČILA
Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • po povzetju;
 • z direktnim Paypal plačilom;
 • s kreditno kartico;
 • z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelanem naročilu oz. predračunu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.);


CENE
Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca.
Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.


POSTOPEK NAKUPA
 1. Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

2. Naročilo potrjeno
Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti/sms/portala hitre pošte obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

3. Blago odpremljeno
Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti/sms/portala hitre pošte obvesti uporabnika (kupca).

KUPOPRODAJNA POGODBA
Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v e-obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 2). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

NAPAKE, ZAMENJAVA IN VRNITEV IZDELKOV
Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom »kupec« upoštevana kupec in potrošnik.
Zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko portala msl-pharma.si, niso primerni za vračilo skladno s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.
Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik vrne dostavljene izdelke jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej podjetje MSL pharma, d.o.o.  v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico.
MSL pharma, d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.
MSL pharma, d.o.o. ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in MSL pharma, d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.
Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-te v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

STROŠKI VRAČILA IZDELKOV IN DENARJA
Ponudnik ima pravico, za vračilo izdelkov in denarja, zaračunati administrativne in transakcijske stroške ter poštnino. In sicer:

 • Ko potrošnik oz. kupec opravi nakup na spletni strani in se naknadno premisli, ima pravico preklicati naročilo, vendar za že opravljeno transakcijo smo primorani zaračunati stroške za vračilo denarja:
  – če je plačilo opravljeno preko Paypal, smo primorani za vračilo denarja zaračunati 3% provizijo od zneska nakupa. To je strošek Paypal, katerega nam zaračunajo pri vsaki transakciji.
  – če je plačilo opravljeno preko Kreditne kartice, smo primorani za vračilo denarja zaračunati 2% provizijo od zneska nakupa. To je strošek Stripe vmesnika, katerega nam zaračunajo pri vsaki transakciji.
  – če je plačilo opravljeno preko nakazila na Transakcijski račun, smo primorani za vračilo denarja zaračunati 1,00€ od zneska nakupa. To je strošek banke, katerega nam zaračunajo pri vsaki transakciji.
 • znesek poštnine se tudi ne vrača, saj je nam ponovno zaračunan ta strošek za vračilo paketa.

Enako je v primeru preplačila na transakciji račun. Če je stranka po pomoti preplačala znesek nakupa, preplačilo do 3,00€ ne vračamo. Kar je več kot 3,00€ vrnemo denar, vendar je strošek vračila 1,00€.

GARANCIJA
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

DOSTAVA
Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije in GLS hitra pošta. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

VARNOST
Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

VARSTVO OTROK
Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.
Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

POLITIKA ZASEBNOSTI
Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na naslednji povezavi:  https://msl-pharma.si/politika-zasebnosti/ 

MNENJA UPORABNIKOV IN OCENE IZDELKOV
Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.
Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.
Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, ne izključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

ODGOVORNOST
Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).
Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA
Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@msl-pharma.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.msl-pharma.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.
Splošni pogoji poslovanja so bili posodobljeni dne 27.3.2024.

 Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

Pogoji Sodelovanja v FACEBOOK Nagradni igri VITAFID B-12

Organizator: Nagradno igro organizira MSL pharma d.o.o., Tomažja vas 15, Tomažja vas, 8275 Škocjan
Trajanje: Nagradna igra se začne 11. julija 2024 in konča 29. julija 2024.
Kdo lahko sodeluje: V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so starejše od 18 let in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.
Kako sodelovati: Za sodelovanje v nagradni igri morate slediti Facebook profilu Fiderma Slovenija in pod objavo nagradne igre pustiti komentar. Vsak udeleženec lahko komentira samo enkrat. Več komentarjev od istega uporabnika se šteje kot en vnos.
Izbira in obvestilo zmagovalcev: Zmagovalci bodo izbrani naključno med vsemi, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri. Izžrebani bodo trije (3) zmagovalci, ki prejmejo po eno (1) Vitafid-B12 kremo. Žrebanje bo potekalo 30.7.2024, rezultati pa bodo objavljeni na Fiderma Slovenija profilu najkasneje 10 dni po zaključku nagradne igre. Zmagovalci bodo prav tako obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku.
Prevzem nagrade: Zmagovalci morajo za prevzem nagrade posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v roku 3 dni od obvestila o zmagi. Če zmagovalci tega ne storijo v določenem roku, se nagrada podeli naslednjemu rezervnemu zmagovalcu.
Splošni pogoji:  Sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialni razlogi. Vse spremembe pravil bodo pravočasno objavljene na Facebook profilu [Fiderma Slovenija]. Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali upravljana s strani Instagrama ali kakršnegakoli drugega družbenega omrežja. Vse informacije, ki jih udeleženci delijo za namen nagradne igre, so namenjene izključno organizatorju nagradne igre.
Zaščita podatkov: Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev varoval skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre (vključno z obveščanjem o rezultatih in podelitvijo nagrad).

Pogoji Sodelovanja v INSTAGRAM nagradni igri VITAFID B-12

Organizator: Nagradno igro organizira MSL pharma d.o.o., Tomažja vas 15, Tomažja vas, 8275 Škocjan
Trajanje: Nagradna igra se začne 11. julija 2024 in konča 29. julija 2024.
Kdo lahko sodeluje: V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so starejše od 18 let in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.
Kako sodelovati: Za sodelovanje v nagradni igri morate slediti Instagram profilu @fiderma_slovenija in pod objavo nagradne igre pustiti komentar. Vsak udeleženec lahko komentira samo enkrat. Več komentarjev od istega uporabnika se šteje kot en vnos.
Izbira in obvestilo zmagovalcev: Zmagovalci bodo izbrani naključno med vsemi, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri. Izžrebani bodo trije (3) zmagovalci, ki prejmejo po eno (1) Vitafid-B12 kremo. Žrebanje bo potekalo 30.7.2024, rezultati pa bodo objavljeni na Instagram profilu @fiderma_slovenija najkasneje 10 dni po zaključku nagradne igre. Zmagovalci bodo prav tako obveščeni preko zasebnega sporočila na Instagramu.
Prevzem nagrade: Zmagovalci morajo za prevzem nagrade posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v roku 3 dni od obvestila o zmagi. Če zmagovalci tega ne storijo v določenem roku, se nagrada podeli naslednjemu rezervnemu zmagovalcu.
Splošni pogoji:  Sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialni razlogi. Vse spremembe pravil bodo pravočasno objavljene na Instagram profilu [@fiderma_slovenija]. Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali upravljana s strani Instagrama ali kakršnegakoli drugega družbenega omrežja. Vse informacije, ki jih udeleženci delijo za namen nagradne igre, so namenjene izključno organizatorju nagradne igre.
Zaščita podatkov: Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev varoval skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre (vključno z obveščanjem o rezultatih in podelitvijo nagrad).