MSL PHARMA

PRAVNA OBVESTILA O POLITIKI ZASEBNOSTI

Pogoji uporabe
Vse informacije, podatki in gradiva na spletni strani msl-pharma.si so informativne narave. V podjetju MSL pharma, d.o.o. (v nadaljevanju “podjetje”) se bomo trudili zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani in zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov. Podjetje ne odgovarja za morebitne napake in moteno delovanje spletne strani, prav tako ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na podlagi uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov na spletni strani msl-pharma.si. Predmetno pravno obvestilo lahko podjetje kadarkoli spremeni ali ga iz spletne strani izbriše, brez predhodnega obvestila. Spletna stran msl-pharma.si je intelektualna lastnina podjetja in je avtorsko zaščitena. Uporaba informacij, podatkov in drugih gradiv brez predhodne odobritve podjetja je prepovedana.

Izjava o varovanju zasebnosti
Ob vnosu kateregakoli osebnega podatka na spletni strani msl-pharma.si bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je sledeča:

 • V našem podjetju spoštujemo zasebnost vsake stranke in skrbno varujemo vse njene podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani.
 • Podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam.
 • Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo.
 • Podatke uporabljamo izključno za poslovno sodelovanje.


Podatki podjetja:

MSL pharma, d.o.o.
Tomažja vas 15
8275 Škocjan
Slovenija

ID za DDV: SI 86499858
Matična št.: 8775940000
TRR: SI56 0315 0100 1079 942

Podjetje je vpisano v poslovni in sodni register.
Smo zavezanci za DDV.
Glavna dejavnost podjetja po SKD: 46.460 (Trg.db.s farm.izd.,med.potr.in mat.)
Datum vpisa pri registrskem organu: 8. 12. 2020, Okrožno sodišče Novo mesto

UPORABA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
MSL pharma, d.o.o., kot ponudnik blaga in storitev preko spletnega mesta www.msl-pharma.si, se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bomo v MSL pharma, d.o.o. uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. V MSL pharma, d.o.o. spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naše spletne trgovine, zato bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu v MSL pharma, d.o.o. posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

MSL pharma, d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v MSL pharma, d.o.o. ne odgovarjamo.

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je lastnik spletne trgovine – MSL pharma, d.o.o. Tomažja vas 15, 8275 Škocjan, Slovenija
MSL pharma, d.o.o. se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletne trgovine msl-pharma.si ter k skrbi za optimalno tehnološko podporo tej varnosti (ZVOP-2 in GDPR).
Prenos vseh osebnih podatkov je zaščiten z varnim SSL protokolom.

Kako in zakaj pridobivamo osebne podatke?
Kadar opravite nakup v spletni trgovini obdelujemo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo vašega naročila (sklenjene pogodbe o nakupu): ime, priimek, naslov za dostavo, podatke o naročenem izdelku in plačilu ter telefonska številka in e-naslov, da vas lahko obveščamo o prejemu in obdelavi naročila.
Brez teh podatkov, naročila ne moremo izvesti. Teh podatkov, razen za primer vaše morebitne reklamacije ne obdelujemo za noben drug namen.

IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV
MSL pharma, d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov svoje spletne trgovine. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V MSL pharma, d.o.o. teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. MSL pharma, d.o.o.  podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. MSL pharma, d.o.o.  lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS, DHL, UPS ipd.) bomo v MSL pharma, d.o.o.  zaupali le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bomov MSL pharma, d.o.o. stopili v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI
Vse, pri MSL pharma, d.o.o.  redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z MSL pharma, d.o.o.. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo (elektronska pošta) MSL pharma, d.o.o.  sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik MSL pharma, d.o.o. poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. MSL pharma, d.o.o. bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovala tudi v primeru preklica registracije.

DODATNA POJASNILA
Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali avtorskimi pravicami nas prosimo kontaktirajte preko našega e-poštnega naslova info@msl-pharma.si.